K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - únor 2007
(datum: 28.02.2007)

1.2.2007

čtvrtek


18.00 h

Za + Václava Páče, rodiče, sestru a dar zdraví

2.2.2007

pátek

Svátek Uvedení Páně do chrámu

18.00 h

Za + Ivanku Baičevovu, za živou i + rodinu Frantovu, Ratajskou a dar zdraví

3.2.2007

sobota

Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa

18.00 h

Za + Antonína Turčina, manželku, 2 + rodiče, živou a + rodinu Turčinovu a Bachanovu

4.2.2007

neděle

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00 h

Za farníky

5.2.2007

pondělí

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

6.2.2007

úterý


18.00 h

Za + Františka Lagu, manželku a dva syny

7.2.2007

středa

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků


mše sv. nebude

8.2.2007

čtvrtek

Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefíny Bakhity, panny

18.00 h

Za + Jaroslava Maluška, manželku, dvoje rodiče a dar zdraví

9.2.2007

pátek


18.00 h

Za + Aloise Mánka a dvoje rodiče

10.2.2007

sobota

Památka sv. Scholastiky, panny

18.00 h

Za živé i zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie

11.2.2007

neděle

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00 h

Za farníky

12.2.2007

pondělí


18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

13.2.2007

úterý


18.00 h

Za + Josefa Vaňka, sourozence a dvoje + rodiče

14.2.2007

středamše sv. nebude

15.2.2007

čtvrtek


18.00 h

Za + Františka Hubíka, 2 + rodiče a živou i + rodinu

16.2.2007

pátek


18.00 h

Za + rodiče Kočišovy, dcery a zetě

17.2.2007

sobota

Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků

18.00 h

Za + Josefa Lopatu, manželku, sourozence, rodiče z obou stran a ctihodnou sestru Marii Františku

18.2.2007

neděle

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

9.00 h

Za farníky

19.2.2007

pondělí


18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

20.2.2007

úterý


18.00 h

Za + Antonína Dominika, manželku, celou živou i + rodinu a dar zdraví

21.2.2007

středa

POPELEČNÍ STŘEDA

18.00 h

Za + Kateřinu a Františka Dominikovy, syna a živou i + rodinu

22.2.2007

čtvrtek

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

18.00 h

Za nemocnou osobu a dar zdraví

23.2.2007

pátek

Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

18.00 h

Za živou a + rodinu Pavkovu, Berkovu a duše v očistci

24.2.2007

sobota


18.00 h

Za + Ludmilu a Antonína Kaňovy, 2 + rodiče a dva zetě

25.2.2007

neděle

1. NEDĚLE POSTNÍ

9.00 h

Za farníky

26.2.2007

pondělí


18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

27.2.2007

úterý


18.00 h

Za rodinu Machovu, Vaněčkovu a Blahušovu

28.2.2007

středamše sv. nebude***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-03-06 18:11:36

Edituj