K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - březen 2007
(datum: 31.03.2007)

1.3.2007

čtvrtek


18.00 h

Za + Marii Vaňkovu, manžela, děti a živou i + rodinu

2.3.2007

pátek


18.00 h

Za + Jana a Ludmilu Kotačkovy a celou živou i + rodinu

3.3.2007

sobota


18.00 h

Za rodiče Nedbalovy, Křivánkovy a živou i + rodinu

4.3.2007

neděle

2. NEDĚLE POSTNÍ

9.00 h

Za farníky

5.3.2007

pondělí


18.00 h

Za živou a + rodinu Absolonovu a duše v očistci

6.3.2007

úterý


18.00 h

Za + rodiče a celou živou i + rodinu

7.3.2007

středa

Připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic


mše sv. nebude

8.3.2007

čtvrtek

Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka

18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

9.3.2007

pátek

Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice

18.00 h

Za + Františka Radocha, manželku, syna a celou živou i + rodinu

10.3.2007

sobota

Připomínka sv. Jana Ogilvie

18.00 h

Za + Antonína Maluše, bratra a otce

11.3.2007

neděle

3. NEDĚLE POSTNÍ

9.00 h

Za farníky

12.3.2007

pondělí


18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

13.3.2007

úterý


18.00 h

Za + Jana Hyráka, manželku a celou živou i + rodinu

14.3.2007

středamše sv. nebude

15.3.2007

čtvrtek


18.00 h

Za + Marii Kaňovu, manžela, děti a dar zdraví

16.3.2007

pátek


18.00 h

Za + Ludmilu Karáskovu, rodiče a živou a + rodinu

17.3.2007

sobota

Připomínka sv. Patrika, biskupa

18.00 h

Za + Jana Bezděka, 2 + rodiče a duše v očistci

18.3.2007

neděle

4. NEDĚLE POSTNÍ

9.00 h

Za farníky

19.3.2007

pondělí

Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

18.00 h

Za živé a + Josefy z farnosti

20.3.2007

úterý

Připomínka sv. Turbia z Mongroveja, biskupa

18.00 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

21.3.2007

středamše sv. nebude

22.3.2007

čtvrtek


18.00 h

Za + Jaroslava Juráčka, dvoje rodiče a duše v očistci

23.3.2007

pátek


18.00 h

Za rodiče Přecechtělovy, jejich zetě a rodiče Milošovy

24.3.2007

sobota


18.00 h

Za živé, zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie

25.3.2007

neděle

5. NEDĚLE POSTNÍ

9.00 h

Za farníky

26.3.2007

pondělí

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

19.00 h

Za + Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy a živou i + rodinu

27.3.2007

úterý


19.00 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

28.3.2007

středamše sv. nebude

29.3.2007

čtvrtek


19.00 h

Za + Annu Bachanovu a jejího + syna

30.3.2007

pátek


19.00 h

Za + Františka Bachana, jeho 2 + manželky, za celou živou i + rodinu

31.3.2007

sobota


19.00 h

Za + Oldřicha Drexlera, sestru a živou i + rodinu***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-03-31 18:12:40

Edituj