K r o n i k a

Z jednání farní rady
(datum: 26.02.2007)

Z jednání farní rady

V Ostrožské Lhotě dne 26.února 2007

Přítomní: P.Miroslav Reif, Stanislav Budař, Jiří Bartoněk, Ludmila Bartoňková, Antonín Jelének, Helena Machová, Ing.Petr Radoch, Miroslav Pavelka, Jarmila Hájková, Antonín Radoch, Antonín Dominik

Omluvily se: Františka Malůšová, Ludmila Dominiková

Na programu jednání

1) oprava stodoly a úprava farního dvora
Je třeba - vybrat druh krytiny (bobrovku nebo hliníkový plech, zjistit cenové relace za materiál a provedení práce, vypracovat žádost o grant na úpravu dvora od NADACE – DĚTI, KULTURA A SPORT

2) zajistit v okolí kostela funkčnost veřejného osvětlení

3) projekt a rozpočet na odvlhčení zdiva
Realizovat se bude až se najde finanční zajištění – rozpočet stanoven na 1 190 970 Kč.

4) Obecní úřad Ostrožská Lhota nechá vypracovat studii na úpravu okolí školy a kostela
Vypracování studie je nutné i pro stanovení výškových poměrů při realizaci odvlhčení kostela. Uvažuje se o společném využití FONDŮ EVROPSKÉ UNIE.

5) Zpracování projektu interiéru kostela
Zpracování projektové dokumentace ke všem uvažovaným opravám a úpravám je první krok pro všechny žádosti o příspěvek jak státní, tak i ze struktur fondů evropské unie.

6) Mše svatá pro nemocné

7) Výročí 100 roků od posvěcení kostela


Je třeba začít shromažďovat materiály k tomuto významnému jubileu.


Příští setkání farní rady 15.dubna 2007

***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-03-31 18:19:25

Edituj