K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - červen 2007
(datum: 30.06.2007)

1.6.2007 pátek Památka sv. Justina, mučedníka 19.00 h Za + Annu Malušovu, manžela, dva syny a tři vnuky
2.6.2007 sobota Připomínka sv. Marcelina a Petra, mučedníků 19.00 h Za + Josefa Vaštíka, 2 + rodiče a dar zdraví
3.6.2007 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 9.00 h Za farníky
4.6.2007 pondělí
19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.6.2007 úterý Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 19.00 h Za + Františka Kauce, manželku, zetě a dar zdraví
6.6.2007 středa Připomínka sv. Norberta, biskupa
mše sv. nebude
7.6.2007 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 19.00 h Na poděkování za dožití 80 let života
8.6.2007 pátek
19.00 h Za + Františku Reifovu a celou živou i + rodinu
9.6.2007 sobota Připomínka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 19.00 h Na poděkování za dožití 94 let života
10.6.2007 neděle 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za děti, které poprvé přistoupí k prvnímu sv. přijímání
11.6.2007 pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola 19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.6.2007 úterý
19.00 h Za živé a + Antoníny a Antonie z farnosti
13.6.2007 středa Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
mše sv. nebude
14.6.2007 čtvrtek
19.00 h Za + P. Miroslava Bachana a jeho zemřelou maminku
15.6.2007 pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 19.00 h Za + Barboru Štěrbovu, manžela, jejich rodiče a děti
16.6.2007 sobota Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 19.00 h Za + Marii Křivákovu, manžela, syna a duše v očistci
17.6.2007 neděle 11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7.00 h Za farníky
18.6.2007 pondělí
19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.6.2007 úterý Připomínka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a připomínka sv. Romualda, opata 19.00 h Za + Františku Štefaníkovu, manžela, zetě a celou živou i + rodinu
20.6.2007 středa

mše sv. nebude
21.6.2007 čtvrtek Památka sv. Aloise, řeholníka 19.00 h Za + Ludmilu Dufkovu, bratra, otce a celou rodinu
22.6.2007 pátek Připomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Moora, mučedníků 19.00 h Za nemocnou osobu, ochranu Panny Marie a Boží pomoc
23.6.2007 sobota
19.00 h Za + Františka Vaňka, rodiče a živou i + rodinu
24.6.2007 neděle Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 9.00 h Za farníky
25.6.2007 pondělí
19.00 h Za + Annu Lopatovu, rodiče a živou i + rodinu
26.6.2007 úterý
19.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 60 let života a 40 let manželství a za dar zdraví a Boží požehnání i do dalších společných let života
27.6.2007 středa Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
mše sv. nebude
28.6.2007 čtvrtek Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.6.2007 pátek Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 18.00 h Za + Jana Kotačku, manželku, živou i + rodinu a dar zdraví
30.6.2007 sobota Svátek Výročí posvěcení katedrály 19.00 h Za + Jana Míška, manželku, živou i + rodinu a dar zdraví


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-07-02 15:42:31

Edituj