K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - květen 2007
(datum: 28.05.2007)

1.5.2007 úterý Připomínka sv. Josefa, dělníka 19.00 h Za + Františka Bezděka, dvoje rodiče a duše v očistci
2.5.2007 středa Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
mše sv. nebude
3.5.2007 čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 19.00 h Za + Jarmilu a Františka Zelených a 2 + rodiče
4.5.2007 pátek
19.00 h Za + rodiče Pěnčíkovy a Halavínovy a dar zdraví
5.5.2007 sobota
19.00 h Za + Antonína Rychlíka a 2 + rodiče
6.5.2007 neděle 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
7.5.2007 pondělí
19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.5.2007 úterý Připomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 19.00 h Za + Jaroslava a Ludmilu Filípkovi, rodiče a sourozence
9.5.2007 středa

mše sv. nebude
10.5.2007 čtvrtek
19.00 h Za + rodiče Kusákovy, dcery a dar zdraví
11.5.2007 pátek
19.00 h Za + Ludmilu Bartošovu, manžela, živou i + rodinu a ochranu Panny Marie
12.5.2007 sobota Připomínka sv. Nerea a Achillea, mučedníků a připomínka sv. Pankráce, mučedníka 19.00 h Za + Marii Galuškovu, manžela a živou i + rodinu
13.5.2007 neděle 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
14.5.2007 pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola 19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.5.2007 úterý
19.00 h Za + Františka Pavelku, dvoje rodiče, bratra a celou živou i + rodinu
16.5.2007 středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
mše sv. nebude
17.5.2007 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 19.00 h Za + Františka Páče, Marii a duše v očistci i 2 + rodiče
18.5.2007 pátek Připomínka sv. Jana I., Papeže a mučedníka 19.00 h Za + Antonína Hyráka, manželku a dva syny
19.5.2007 sobota
19.00 h Za + Františka Kotačku, živou a + rodinu
20.5.2007 neděle 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
21.5.2007 pondělí Připomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a jeho druhů, mučedníků 19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.5.2007 úterý Připomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice 19.00 h Za + Janu Skřenkovu
23.5.2007 středa

mše sv. nebude
24.5.2007 čtvrtek
19.00 h Za + Františka Mrkuse a dvoje rodiče
25.5.2007 pátek Připomínka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Marie Magdalény de´Pazzi, panny 19.00 h Za + Marii Pavlasovu, dva manžely, dvě dcery a živou i + rodinu
26.5.2007 sobota Památka sv. Filipa Neriho, kněze 19.00 h Za + Josefa Štajnocha, bratra Bohuslava a dvoje + rodiče
27.5.2007 neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9.00 h Za farníky
28.5.2007 pondělí
19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.5.2007 úterý
19.00 h Za + Josefa Hendrycha, syna, vnučku a dvoje rodiče
30.5.2007 středa Památka sv. Zdislavy
mše sv. nebude
31.5.2007 čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie 19.00 h Za + Stanislava Miklíčka a 2 + rodiče


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-05-29 18:00:34

Edituj