K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - srpen 2007
(datum: 26.08.2007)

1.8.2007

středa

Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve


mše sv. nebude

2.8.2007

čtvrtek

Připomínka sv. Eusebia z Vercelli,biskupa a sv. Petra Juliána Eymarda, kněze


mše sv. nebude

3.8.2007

pátek


19.00 h

Za + Josefa Bartoše, zetě, 2 + rodiče a dar zdraví

4.8.2007

sobota

Památka sv. Jana Marie Vianneye

19.00 h

Za + Kateřinu Lopatovu, manžela, dar zdraví a ochranu P. Marie

5.8.2007

neděle

18. neděle v mezidobí

9.00 h

Za + Pavla Trávníčka, prarodiče, živou i + rodinu a dar zdraví

6.8.2007

pondělí

Svátek proměnění Páně

19.00 h

Za + rodiče Kočí, syna, dvě dcery a dar zdraví

7.8.2007

úterý

Připomínka sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a sv. Kajetána, kněze


mše sv. nebude

8.8.2007

středa

Památka sv. Dominika, kněze

19.00 h

Za + Ludmilu Vítkovu, manžela, syna, 2 + rodiče a duše v očistci

9.8.2007

čtvrtek

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy


mše sv. nebude

10.8.2007

pátek

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka


mše sv. nebude

11.8.2007

sobota

Památka sv. Kláry, panny


mše sv. nebude

12.8.2007

neděle

19. neděle v mezidobí

9.00 h

Za + Cyrila Dominika, 2 + rodiče a dar zdraví

13.8.2007

pondělí

Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků


mše sv. nebude

14.8.2007

úterý

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka


mše sv. nebude

15.8.2007

středa

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

19.00 h

Za + Jana Kotačku, manželku, živou i + rodinu a dar zdraví

16.8.2007

čtvrtek

Připomínka sv. Štěpána Uherského


mše sv. nebude

17.8.2007

pátekmše sv. nebude

18.8.2007

sobota


19.00 h


19.8.2007

neděle

20. neděle v mezidobí

9.00 h

Na poděkování za 95 let života, dar zdraví, + manžela a zetě

20.8.2007

pondělí

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve


mše sv. nebude

21.8.2007

úterý

Památka sv. Pia X., papeže


mše sv. nebude

22.8.2007

středa

Památka Panny Marie Královny

19.00 h

Za + Jana Těthala a 2 + rodiče

23.8.2007

čtvrtek

Připomínka sv. Růženy z Limy, panny


mše sv. nebude

24.8.2007

pátek

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola


mše sv. nebude

25.8.2007

sobota

Připomínka sv.Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, sv. Ludvíka a sv. Josefa Kalasanského, kněze

19.00 h

Na poděkování za přijatá dobrodiní

26.8.2007

neděle

21. neděle v mezidobí


mše sv. nebude

27.8.2007

pondělí

Památka sv. Moniky


mše sv. nebude

28.8.2007

úterý

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve


mše sv. nebude

29.8.2007

středa

Památka umučení sv. Jana Křtitele

19.00 h

Za + Jana Hyráka, živou a + rodinu

30.8.2007

čtvrtekmše sv. nebude

31.8.2007

pátekmše sv. nebude***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-08-27 18:08:40

Edituj