K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - září 2007
(datum: 19.09.2007)

1.9.2007

sobota


19.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

2.9.2007

neděle

22. neděle v mezidobí

9.00 h

Za farníky

3.9.2007

pondělí

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

18.00 h

Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka

4.9.2007

úterý


18.00 h

Za + Julia a Marii Holíkovi a živou i + rodinu

5.9.2007

středamše sv. nebude

6.9.2007

čtvrtek


18.00 h

Za + Josefa Zachara

7.9.2007

pátek

Připomínka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

18.00 h

Za + Kateřinu Bachanovu, manžela, sourozence a 2 + rodiče

8.9.2007

sobota

Svátek Narození Panny Marie

18.00 h

Za živé, zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie

9.9.2007

neděle

23. neděle v mezidobí

9.00 h

Za farníky

10.9.2007

pondělí

Připomínka sv. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

18.00

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

11.9.2007

úterýmše sv. nebude

12.9.2007

středa

Připomínka Jména Panny Marie

16.00 h

Pohřeb + Karla Bajgarta

13.9.2007

čtvrtek

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

18.00 h

Za + Josefa Žajdlíka, sourozence, dvoje + rodiče a dar zdraví

14.9.2007

pátek

Svátek Povýšení svatého Kříže

16.00 h

Pohřeb

15.9.2007

sobota

Památka Panny Marie Bolestné

16.00 h

Pohřeb

16.9.2007

neděle

24. neděle v mezidobí

9.00 h

Za živé a + Ludmily z farnosti

17.9.2007

pondělí

Připomínka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

18.00 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

18.9.2007

úterýmše sv. nebude

19.9.2007

středa

Připomínka sv. Januária, biskupa a mučedníka

18.00 h

Za + Annu Maluškovu, manžela a živou i + rodinu

20.9.2007

čtvrtek

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze a Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

18.00 h

Za + Jana Kotačku, manželku, živou i + rodinu a dar zdraví

21.9.2007

pátek

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

18.00 h

Za + Bohuslava Maluše, 2 + rodiče a rodinu Jagošovu

22.9.2007

sobota


18.00 h

Za + Jana Kotačku, manželku, živou i + rodinu a dar zdraví

23.9.2007

neděle

25. neděle v mezidobí

9.00 h

Za farníky

24.9.2007

pondělí

18.00 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

25.9.2007

úterýmše sv. nebude

26.9.2007

středa

Připomínka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

18.00 h

Za + Zdeňka Vaněčka, otce, živou i + rodinu a duše v očistci

27.9.2007

čtvrtek

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

18.00 h

Za + Josefa Křiváka, 2 + rodiče a + rodinu Křivákovu a Kaucovu

28.9.2007

pátek

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze

18.00 h

Za + Václava Macha, 2 + rodiče, živou i + rodinu a dar zdraví

29.9.2007

sobota

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

18.00 h

Za + Annu Turčinovu, manžela, 2 + rodiče a dar zdraví

30.9.2007

neděle

26. neděle v mezidobí

9.00 h

Za farníky***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-09-20 21:22:53

Edituj