K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - říjen 2007
(datum: 28.10.2007)

1.10.2007 pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka
2.10.2007 úterý Památka svatých andělů strážných
mše sv. nebude
3.10.2007 středa
18.00 h Za + rodiče Pěnčíkovy, Halavínovy a dar zdraví
4.10.2007 čtvrtek Památka sv. Františka z Assisi 18.00 h Za + Kateřinu Kotačkovu, manžela, živou i + rodinu
5.10.2007 pátek
18.00 h Za + Františka Mazurka, manželku, zetě a živou i + rodinu
6.10.2007 sobota Připomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Za + Růženu Bachanovu, manžela, 2 + rodiče a dar zdraví
7.10.2007 neděle 27. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
8.10.2007 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka
9.10.2007 úterý Připomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a sv. Jana Leonardiho, kněze
mše sv. nebude
10.10.2007 středa 18.00 h Za + rodiče Lagovy, syna, manželku a dva vnuky
11.10.2007 čtvrtek
18.00 h Za + Marii Blahušovu, manžela, syna a 2 + rodiče
12.10.2007 pátek Připomínka sv. Radima, biskupa 18.00 h Za + Karla Křiváka, manželku, syna a živou i + rodinu
13.10.2007 sobota 18.00 h Za + Ludmilu Radochovu, manžela a živou i + rodinu
14.10.2007 neděle 28. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
15.10.2007 pondělí Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 h Za živou a + rodinu Hyrákovu a Štajnochovu
16.10.2007 úterý Připomínka sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny
mše sv. nebude
17.10.2007 středa Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka
18.10.2007 čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Na poděkování Panně Marii za dar zdraví a Boží ochranu
19.10.2007 pátek Připomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a sv. Pavla od Kříže, kněze 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožití 80 let života, Boží požehnání a dar zdraví do dalších let
20.10.2007 sobota
18.00 h Za + Antonína Miklíčka, 2 + rodiče, za dar zdraví a ochranu Boží
21.10.2007 neděle 29. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
22.10.2007 pondělí
15.30 h Pohřeb + Květoslavy Turčinkové
23.10.2007 úterý Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze
mše sv. nebude
24.10.2007 středa Připomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 15.00 h Pohřeb + Jana Machaly
25.10.2007 čtvrtek Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 19.00 h Za + Vojtěcha Páče, manželku a syna
26.10.2007 pátek
19.00 h Za + Anežku Žajdlíkovu, manžela, za duše v očistci, živou rodinu a dar zdraví
27.10.2007 sobota
18.00 h Za + Františku Žajdlíkovu a celou živou i + rodinu
28.10.2007 neděle 30. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
29.10.2007 pondělí
18.00 h Za + Josefa Dvořáčka a rodiče z obou stran
30.10.2007 úterý
15.00 h Za kněze a kněžská povolání
31.10.2007 středa Připomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Za + Františka Radocha, 2 + rodiče a celou rodinu


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-10-29 16:38:54

Edituj