K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - prosinec 2007
(datum: 22.12.2007)

1.12.2007 sobota Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 18.00 h Za + Stanislava Dominika, 2 + rodiče, živou i + rodinu
2.12.2007 neděle 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
3.12.2007 pondělí Památka sv. Františka Xaverského, kněze 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.12.2007 úterý Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
mše sv. nebude
5.12.2007 středa 6.30 h Za + Hermínu Olbrechtovu a manžela
6.12.2007 čtvrtek Připomínka sv. Mikuláše, biskupa 18.00 h Za nemocnou osobu
7.12.2007 pátek Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 18.00 h Za + Vojtěcha Žajdlíka, manželku, dva syny a dar zdraví
8.12.2007 sobota Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 18.00 h Za živé, zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie
9.12.2007 neděle 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
10.12.2007 pondělí 6.30 h Za + Josefa Žajdlíka, Marii Žajdlíkovu, manžela a živou i + rodinu
11.12.2007 úterý Připomínka sv. Damasa I., papeže 6.30 h Za celou živou i + rodinu
12.12.2007 středa Připomínka Panny Marie Guadalupské 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.12.2007 čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice 18.00 h Za + Jiřího Bartoňka, živou a + rodinu
14.12.2007 pátek Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 18.00 h Za + Markétu Nálepovu a syna Tibora
15.12.2007 sobota 18.00 h Za + Josefa Páče, manželku a živou i + rodinu
16.12.2007 neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
17.12.2007 pondělí
6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.12.2007 úterý
mše sv. nebude
19.12.2007 středa
6.30 h Za + Antonína Vyskočila, otce a celou + rodinu
20.12.2007 čtvrtek
18.00 h Za + Ladislava Žajdlíka, 2 + rodiče a dar zdraví
21.12.2007 pátek Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 18.00 h Za + Ludmilu Filípkovu, manžela, rodiče a sourozence
22.12.2007 sobota 18.00 h Za + Františka a Anežku Žajdlíkovy, syna a živou i + rodinu
23.12.2007 neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
24.12.2007 pondělí
6.30 h Za osmdesátníky
24.12.2007 pondělí Doba vánoční 21.00 h Za dobrodince kostela a fary
25.12.2007 úterý Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za + Janu Hlaváčovu a ochranu Boží a Panny Marie, za živou rodinu
26.12.2007 středa Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.00 h Za mládence z farnosti
27.12.2007 čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
28.12.2007 pátek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Za + Antonína Turčina, manželku, 2 + rodiče, dar zdraví a ochranu Boží
29.12.2007 sobota Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za + Boženu Vlkovu, syna a celou živou i + rodinu
30.12.2007 neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 9.00 h Za farníky
31.12.2007 pondělí Připomínka sv. Silvestra I., papeže 18.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-12-23 14:31:47

Edituj