K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - leden 2008
(datum: 17.01.2008)

1.1.2008 úterý Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti
2.1.2008 středa Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Za zemřelého Bohumila Zalubila, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
3.1.2008 čtvrtek Připomínka Nejsvětějšího Jména Ježíš 18.00 h Na poděkování
4.1.2008 pátek 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.1.2008 sobota
18.00 h Za zemřelého Františka Vaněčka, syna a dvoje zemřelé rodiče
6.1.2008 neděle Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
7.1.2008 pondělí Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 18.00 h Za zemřelou Rosálii Kaňovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
8.1.2008 úterý
mše sv. nebude
9.1.2008 středa
18.00 h Za živou a zemřelou rodinu
10.1.2008 čtvrtek
18.00 h Za zemřelou Pavlu Vavřiníkovu a jejího otce
11.1.2008 pátek
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.1.2008 sobota
18.00 h Za uzdravení a Boží požehnání
13.1.2008 neděle Svátek Křtu Páně 9.00 h Za farníky
14.1.2008 pondělí 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.1.2008 úterý
mše sv. nebude
16.1.2008 středa
18.00 h Za + Josefa a Marii Těthalovy a dar zdraví
17.1.2008 čtvrtek Památka sv. Antonína, opata 18.00 h Na poděkování
18.1.2008 pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za zemřelého Jana Hodovského, dvě manželky a Matyldu Zatloukalovu
19.1.2008 sobota
18.00 h Za zemřelou Ludmilu Kotačkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu
20.1.2008 neděle 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
21.1.2008 pondělí Památka sv. Anežky, panny a mučednice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.1.2008 úterý Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka mše sv. nebude
23.1.2008 středa
18.00 h Za zemřelého Františka Maluška a dvoje zemřelé rodiče
24.1.2008 čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Františka Lopatu, rodiče a sourozence
25.1.2008 pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Za zemřelou Marii Polepilovu, manžela, její rodiče, za Roberta Chmelaře a rodinu Žajdlíkovu
26.1.2008 sobota Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Za zemřelého Františka Maluška, manželku, dva zetě a dar zdraví
27.1.2008 neděle 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
28.1.2008 pondělí Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.1.2008 úterý
mše sv. nebude
30.1.2008 středa
18.00 h Za zemřelou Ludmilu Zámečníkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a živou i zemřelou rodinu
31.1.2008 čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2008-01-18 17:22:50

Edituj