K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - únor 2008
(datum: 20.02.2008)

1.2.2008 pátek
18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy a duše v očistci
2.2.2008 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Na poděkování
3.2.2008 neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
4.2.2008 pondělí Pohřeb
5.2.2008 úterý Památka sv. Agáty, panny a mučednice mše sv. nebude
6.2.2008 středa POPELEČNÍ STŘEDA 18.00 h Na poděkování Panně Marii za dar zdraví a další ochranu Boží
7.2.2008 čtvrtek 18.00 h Za zemřelého Františka Lagu, manželku, dva syny a rodiče
8.2.2008 pátek Připomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefíny Bakhity, panny 18.00 h Za zemřelého Františka Miklíčka, zetě a dar zdraví
9.2.2008 sobota
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.2.2008 neděle 1. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
11.2.2008 pondělí Připomínka Panny Marie Lurdské 18.00 h Za živé, zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie
12.2.2008 úterý
mše sv. nebude
13.2.2008 středa
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
14.2.2008 čtvrtek
18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
15.2.2008 pátek
18.00 h Za zemřelou Vlastu Křápkovu a dvoje zemřelé rodiče
16.2.2008 sobota
18.00 h Za zemřelého Vladislava Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
17.2.2008 neděle 2. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
18.2.2008 pondělí 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.2.2008 úterý
mše sv. nebude
20.2.2008 středa
18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Kaňovy a živou i zemřelou rodinu
21.2.2008 čtvrtek Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Ivanku Baičevovu, Antonína Frantu, za živou i zemřelou rodinu Frantovu, Ratajskou a dar zdraví
22.2.2008 pátek 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, dar zdraví, Boží požehnání a další ochranu Boží
23.2.2008 sobota Připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
24.2.2008 neděle 3. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
25.2.2008 pondělí 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.2.2008 úterý
mše sv. nebude
27.2.2008 středa
18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Hyrákovu
28.2.2008 čtvrtek
18.00 h Za zemřelého Jana Stánce, bratra Josefa a otce
29.2.2008 pátek
18.00 h Za zemřelého Aloise Cibulku, dvoje rodiče a dar zdraví


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2008-02-21 19:45:55

Edituj