K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - březen 2008
(datum: 14.03.2008)

1.3.2008 sobota
18.00 h Za zemřelého Jana Bezděka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
2.3.2008 neděle 4. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
3.3.2008 pondělí 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
4.3.2008 úterý Připomínka sv. Kazimíra mše sv. nebude
5.3.2008 středa
18.00 h Za zemřelou Annu Zámečníkovu a manžela
6.3.2008 čtvrtek
15.00 h Pohřeb zemřelé Marie Žajdlíkové
7.3.2008 pátek Připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 18.00 h Za zemřelou Marii Páčovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
8.3.2008 sobota Připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka 17.00 h Na úmysl dárce
9.3.2008 neděle 5. NEDĚLE POSTNÍ 9.00 h Za farníky
10.3.2008 pondělí Připomínka sv. Jana Ogilvie 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
11.3.2008 úterý
mše sv. nebude
12.3.2008 středa
18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a živou rodinu
13.3.2008 čtvrtek
18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku a živou a zemřelou rodinu
14.3.2008 pátek
18.00 h Za zemřelou Antonii a Františka Pavelkovy, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu
15.3.2008 sobota Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE 18.00 h Za zemřelého Josefa Hyráka, manželku a dceru
16.3.2008 neděle KVĚTNÁ NEDĚLE 9.00 h Za farníky
17.3.2008 pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
18.3.2008 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE mše sv. nebude
19.3.2008 středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18.00 h Za Josefy
20.3.2008 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h OBŘADY ZELENÉNO ČTVRTKU
21.3.2008 pátek VELKÝ PÁTEK 18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
22.3.2008 sobota BÍLÁ SOBOTA 20.00 h OBŘADY BÍLÉ SOBOTY
23.3.2008 neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
24.3.2008 pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 9.00 h Za zemřelého Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy, živou a zemřelou rodinu
25.3.2008 úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM mše sv. nebude
26.3.2008 středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za živé, zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie
27.3.2008 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelou Annu Kaucovu, manžela, zetě a živou i zemřelou rodinu
28.3.2008 pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje rodiče a živou i zemřelou rodinu
29.3.2008 sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.3.2008 neděle 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 9.00 h Za farníky
31.3.2008 pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 19.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2008-03-15 20:31:46

Edituj