K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - srpen 2008
(datum: 31.08.2008)

1.8.2008 pátek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Jiřího Turčinka, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
2.8.2008 sobota Připomínka sv. Eusebia z Vercelli,biskupa a sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 18.00 h Za zemřelého Antonína Žajdlíka, dvě manželky, dceru a zetě
3.8.2008 neděle 18. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
4.8.2008 pondělí Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
5.8.2008 úterý Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie mše sv. nebude
6.8.2008 středa Svátek proměnění Páně 18.00 h Za zemřelou Hedviku a Josefa Lopatovy a dva zemřelé zetě
7.8.2008 čtvrtek Připomínka sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků a sv. Kajetána, kněze 18.00 h Za zemřelou Annu Hyrákovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
8.8.2008 pátek Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelou Hedviku Štěrbovu, manžela, sourozence a dvoje zemřelé rodiče
9.8.2008 sobota Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18.00 h Za zemřelého Františka Bartoše, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
10.8.2008 neděle 19. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
11.8.2008 pondělí Památka sv. Kláry, panny 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
12.8.2008 úterý Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice mše sv. nebude
13.8.2008 středa Připomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Stanislava Zeleného, manželku, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
14.8.2008 čtvrtek Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
15.8.2008 pátek Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za zemřelého Vavřice a Anežku Maluškovy a dva zetě
16.8.2008 sobota Připomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Za zemřelého Antonína a Anežku Vlkovy, syna a živou i zemřelou rodinu
17.8.2008 neděle 20. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
18.8.2008 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.8.2008 úterý Připomínka sv. Jana Eudese, kněze mše sv. nebude
20.8.2008 středa Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Annu Lopatovu a rodiče
21.8.2008 čtvrtek Památka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za zemřelou Anežku Hyrákovu, manžela, syna a zemřelé sourozence z obou stran
22.8.2008 pátek Památka Panny Marie Královny 18.00 h Za zemřelou Marii Botkovu, dceru, zetě a živou i zemřelou rodinu
23.8.2008 sobota Připomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Za zemřelou Antonii Rybkovu a živou i zemřelou rodinu
24.8.2008 neděle 21. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky
25.8.2008 pondělí Připomínka sv.Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků, sv. Ludvíka a sv. Josefa Kalasanského, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
26.8.2008 úterý
mše sv. nebude
27.8.2008 středa Památka sv. Moniky 18.00 h Za zemřelou Ludmilu Řičicovu, manžela Františka a duše v očistci
28.8.2008 čtvrtek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelé rodiče Hájkovy a Páčovy a jejich zemřelé děti
29.8.2008 pátek Památka umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h
30.8.2008 sobota
18.00 h Na poděkování za dožití 70 let a zdraví celé rodiny
31.8.2008 neděle 22. neděle v mezidobí 9.00 h Za farníky


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2008-09-06 12:14:38

Edituj