K r o n i k a

Pořad bohoslužeb 2009
(datum: 31.12.2009)

1.1.2009 čtvrtek Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti
2.1.2009 pátek Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Za zemřelou Marii Těthalovu, manžela, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
3.1.2009 sobota Připomínka Nejsvětějšího Jména Ježíš 18.00 h Za zemřelého Vladislava Žajdlíka, dvoje zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
4.1.2009 neděle 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
5.1.2009 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
6.1.2009 úterý Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Antonína Kaňovy
7.1.2009 středa Připomínka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze 18.00 h Za zemřelého Františka Žajdlíka a zemřelé rodiče
8.1.2009 čtvrtek
18.00 h Za živou a zemřelou rodinu
9.1.2009 pátek
18.00 h Za zemřelou Rozálii Kaňovu, manžela, dva zetě, celou zemřelou rodinu a dar zdraví
10.1.2009 sobota
18.00 h Za zemřelou Pavlu Vavřiníkovu
11.1.2009 neděle Svátek Křtu Páně 9.00 h Za farníky
12.1.2009 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.1.2009 úterý Připomínka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve mše sv. nebude
14.1.2009 středa 18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Kotačkovu a duše v očistci
15.1.2009 čtvrtek
18.00 h Za zemřelého Františka Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu
16.1.2009 pátek
18.00 h Za zemřelou Marii Polepilovu, její rodiče a manžela; za Roberta Chmelaře a Marii a Františka Žajdlíkovy
17.1.2009 sobota Památka sv. Antonína, opata 18.00 h Za Ivanku Baičevovu, živou i zemřelou rodinu Frantovu, Ratajskou a dar zdraví
18.1.2009 neděle 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
19.1.2009 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
20.1.2009 úterý Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka mše sv. nebude
21.1.2009 středa Památka sv. Anežky, panny a mučednice 18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika a manželku
22.1.2009 čtvrtek Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Turčina, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
23.1.2009 pátek
18.00 h Za zemřelého Františka Bočka, dvoje rodiče a dar zdraví
24.1.2009 sobota Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelého Antonína Turčina, manželku, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
25.1.2009 neděle 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
26.1.2009 pondělí Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Za zemřelou Kateřinu Dominikovu, manžela, syna a živou i zemřelou rodinu
27.1.2009 úterý Připomínka sv. Anděly Merici, panny mše sv. nebude
28.1.2009 středa Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 18.00 h Za zemřelou Marii Žajdlíkovu, manžela a dvoje rodiče
29.1.2009 čtvrtek
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.1.2009 pátek
18.00 h Za zemřelého Františka Hyráka, rodiče a dvoje prarodiče
31.1.2009 sobota Památka sv. Jana Boska, kněze 18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Vlastimila Křápkovy, jejich rodiče, živou a zemřelou rodinu a dar zdraví
1.2.2009 neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
2.2.2009 pondělí Svátek Uvedení Páně do chrámu 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.2.2009 úterý Připomínka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a připomínka sv. Ansgara, biskupa mše sv. nebude
4.2.2009 středa 18.00 h Za zemřelou Annu a Josefa Bartošovy, dvě dcery a syna
5.2.2009 čtvrtek Památka sv. Agáty, panny a mučednice 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu, dar zdraví a ochranu Panny Marie
6.2.2009 pátek Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 18.00 h Za zemřelého Františka Pavlase, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
7.2.2009 sobota 18.00 h Na úmysl dárce
8.2.2009 neděle 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
9.2.2009 pondělí
17.00 h Za zemřelou Anežku a Františka Žajdlíkovy, syna a snachu
10.2.2009 úterý Památka sv. Scholastiky, panny mše sv. nebude
11.2.2009 středa Připomínka Panny Marie Lurdské 17.00 h Za živé, zemřelé a nemocné členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie
12.2.2009 čtvrtek
mše sv. nebude
13.2.2009 pátek
17.00 h Za zemřelého Josefa Hendrycha, syna a rodiče Dominikovy
14.2.2009 sobota
18.00 h Za zemřelou Ludmilu a Jana Kotačkovy a živou i zemřelou rodinu
15.2.2009 neděle 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
16.2.2009 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
17.2.2009 úterý Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků mše sv. nebude
18.2.2009 středa 18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, sourozence a dvoje zemřelé rodiče
19.2.2009 čtvrtek
18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, vnuka, vnučku a dvoje zemřelé rodiče
20.2.2009 pátek
18.00 h Za zemřelého Antonína Vlka, dvoje rodiče a sestru
21.2.2009 sobota Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

autor: HH

čas poslední aktualizace: 2010-01-03 14:08:58

Edituj