K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - prosinec 2006
(datum: 31.12.2006)

1.12.2006

pátek

Připomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

18.00 h

Za + Josefa, Annu a syna Bartošovy a duše v očistci

2.12.2006

sobota


18.00 h

Za + Františka Vaněčka, syna a 2 + rodiče

3.12.2006

neděle

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

9.00 h

Za farníky

4.12.2006

pondělí

Připomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

6.30 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

5.12.2006

úterý


18.00 h

Za + Miloslava Gottwalda, 2 + rodiče a dar zdraví

6.12.2006

středa

Připomínka sv. Mikuláše, biskupa

6.30 h

Za + rodiče Karla a Antonii Kozumplíkovy a syna Josefa

7.12.2006

čtvrtek

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

18.00 h

Za + Petra Turčina, manželku, živou a + rodinu

8.12.2006

pátek

Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

18.00 h

Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé, zemřelé i nemocné

9.12.2006

sobota

Připomínka sv. Didaka Cuauhtlotoatzina

18.00 h

Za celou živou a zemřelou rodinu

10.12.2006

neděle

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9.00 h

Za farníky

11.12.2006

pondělí

Připomínka sv. Damasa I., papeže

6.30 h

Na poděkování za dožití 60 let, ochranu Panny Marie a dar zdraví

12.12.2006

úterý

Připomínka Panny Marie Guadalupské

18.00 h

Za rodiče Ratajských a celou živou i + rodinu

13.12.2006

středa

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

6.30 h

Za + rodiče Pavla a Annu Sasínovy, syna Martina a duše v očistci

14.12.2006

čtvrtek

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

18.00 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

15.12.2006

pátek


18.00 h

Za + Ladislava Žajdlíka a 2 rodiče

16.12.2006

sobota


18.00 h

Za + Josefa Páče, manželku a živou i + rodinu

17.12.2006

neděle

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

9.00 h

Za farníky

18.12.2006

pondělí


6.30 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

19.12.2006

úterý


18.00 h

Za + Hermínu Olbrechtovu a manžela

20.12.2006

středa


6.30 h

Za + rodiče Martina a Alžbětu Gazárkovy, syna Jana a nemocnou osobu

21.12.2006

čtvrtek

Připomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve

18.00 h

Za + Tomáše a Růženu Hyrákovy, zetě a dar zdraví

22.12.2006

pátek


18.00 h

Za + Kateřinu Kotačkovu, manžela a živou i + rodinu

23.12.2006

sobota

Připomínka sv. Jana Kentského, kněze

18.00 h

Za + otce, vnučku Evičku a živou rodinu

24.12.2006

neděle

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

9.00 h

Za farníkyDoba vánoční

21.00 h

Za dobrodince kostela a fary

25.12.2006

pondělí

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

9.00 h

Za farníky

26.12.2006

úterý

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9.00 h

Za mládence z farnosti

27.12.2006

středa

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty


mše sv. nebude

28.12.2006

čtvrtek

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

18.00 h

Na úmysl svatořečení P. Antonína Šuránka

29.12.2006

pátek

Připomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

18.00 h

Za + Josefa a Hedviku Lopatovy a dva zetě

30.12.2006

sobota


18.00 h

Za + Boženu Vlkovu, syna a celou živou i + rodinu

31.12.2006

neděle

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9.00 h

Za farníky***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-01-02 09:46:37

Edituj