K r o n i k a

Pořad bohoslužeb - leden 2007
(datum: 02.02.2007)

1.1.2007 pondělí Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 9.00 h Za dívky z farnosti
2.1.2007 úterý Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.1.2007 středa Připomínka Nejsvětějšího Jména Ježíš
mše sv. nebude
4.1.2007 čtvrtek
18.00 h Za + Bohumila Zalubila, celou + rodinu, za dar zdraví a duše v očistci
5.1.2007 pátek
18.00 h Za živou a + rodinu Přibylovu
6.1.2007 sobota Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 18.00 h Za + Antonína Maluše, dva syny a dvoje rodiče
7.1.2007 neděle Svátek Křtu Páně 9.00 h Za farníky
8.1.2007 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.1.2007 úterý
18.00 h Za + Martina Šuránka, manželku, dceru a živou i + rodinu
10.1.2007 středa

mše sv. nebude
11.1.2007 čtvrtek
15.00 h Pohřeb + Františka Valného
12.1.2007 pátek
18.00 h Za + Jana Miklíčka, 2 + rodiče a dar zdraví
13.1.2007 sobota Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 14.00 h Pohřeb + Pavly Vavřiníkové
14.1.2007 neděle 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
15.1.2007 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.1.2007 úterý
18.00 h Na poděkování Nejsvětější Trojici za dar zdraví, Boží ochranu, 60 roků života s prosbou k Panně Marii za milosti do dalšího života
17.1.2007 středa Památka sv. Antonína, opata
mše sv. nebude
18.1.2007 čtvrtek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 15.00 h Pohřeb + Anny Žajdlíkové
19.1.2007 pátek
18.00 h Za + Rozálii Kaňovu, manžela, dvoje rodiče a celou + rodinu
20.1.2007 sobota Připomínka sv. Fabiána, papeže a mučedníka a připomínka sv. Šebestiána, mučedníka 18.00 h Za + Josefa Těthala, manželku a živou i + rodinu
21.1.2007 neděle 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
22.1.2007 pondělí Připomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 15.00 h Pohřeb + Antonie Formánkové
23.1.2007 úterý
15.00 h Pohřeb + Ludmily Kotačkové
24.1.2007 středa Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
mše sv. nebude
25.1.2007 čtvrtek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Za + Marii Malušovu, manžela, vnučku a dar zdraví
26.1.2007 pátek Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 18.00 h Za + Roberta Chmelaře, Marii a Františka Žajdlíkovi, za Marii Polepilovu, manžela a její rodiče
27.1.2007 sobota Připomínka sv. Anděly Mericiové, panny 18.00 h Na úmysl dárce
28.1.2007 neděle 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
29.1.2007 pondělí
18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
30.1.2007 úterý
18.00 h Za + Františka Lopatu, rodiče a sourozence
31.1.2007 středa Památka sv. Jana Boska, kněze
mše sv. nebude


***


autor: HM

čas poslední aktualizace: 2007-02-02 16:58:02

Edituj